Delta Temel Lisesi

Özel Konak Delta Temel Lisesi, dershanelerin özel okula dönüşmesi ile ilgili Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber 2015 yılında Temel Lise olarak faaliyete geçmiştir.

Yeni Yönetmelikle beraber, artık “dershane” ifadesi kaldırıldı bunun yerine “Temel Lise” ifadesi getirildi. Yönetmeliğe göre temel lise, dönüşüm programına alınan ve dershaneden özel okula (liseye) dönüşecek kurumlar olarak isimlendirildi.
 

VİZYONUMUZ

Özel Konak Delta Temel Lisesi olarak eğitim – öğretimde iyi bir okul kültürü oluşturup velilerce tercih edilen, bilgi, beceri ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayan, proje ve akademik çalışmalarda, sosyal kültürel ve sportif alanlarda model bir okul olarak, gelecek yıllarda Türkiye’nin bilim, sanat, kültür, siyaset, ekonomi ve v.b alanlarında başarılı, ülkesinin çıkarlarını kendi çıkarlarından daha üstün tutabilecek bireyler yetiştirmektir.

 

MİSYONUMUZ

Özel Konak Delta Temel Lisesi olarak inançlı, yenilikçi, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, sosyal özellikleri yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, çevresine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, öz güveni yerinde, araştıran ve sorgulayan, yaptığı işlerde sebep-sonuç ilişkisini kurma yeteneği kazanmış, analitik ve kritik düşünceye sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı ve başarılı öğrenciler yetiştirmek; öğrenci ve velilerimizle birlikte milletine ve tüm insanlara faydalı olmaktır.